Montarea compensatoarelor automate a energiei reactive (RPC)