Stațiile de pompare SP12 și SP13 – TERMOELECTRICA

În perioada 23.05.2016 – 31.11.2016 a fost realizat proiectul de “Reabilitarea pompelor de termoficare, instalarea convertizoarelor de frecvenţă și a echipamentelor asociate în Staţiile de Pompare 12 și 13, Chișinău” împreună cu partenerii internaţionali.

Beneficiarul proiectului este “Termoelectrica” SA Chișinău.

Compania “SALONIX-TEH” SRL a efectuat următoarele lucrări de proiectare, elaborare documentaţie tehnică, cu avizarea acesteia la Î.S. “Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”:

 1. Proiectul pentru Compartimentul “Soluţii termomecanice (SM)”.
 2. Proiectul pentru Compartimentul “Soluţii arhitectural-constructive (AC)”.
 3. Proiectul pentru Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea aerului (ÎV).
 4. Proiectul pentru Echipamentul electric (EE) de medie tensiune.
 5. Proiectul pentru Echipamentul electric (EE) de joasă tensiune.
 6. Proiectul pentru Automatizarea proceselor tehnologice (APT).
 7. Proiectul pentru Semnalizarea de incendiu şi pază (SIP).
 8. Elaborarea Notelor explicative, Manualelor, Instrucţiunilor.

Lucrările executate de “SALONIX-TEH” SRL s-au axat pe:

 1. Demontări electrice în camera pompelor şi camerele electrice:
  • Deconectarări legături la MT.
  • Deconectări şi Demontare legături împămîntare.
  • Deconectare Cabluri MT 6kV şi 10kV.
  • Deconectare şi Demontare Cabluri MT existente.
  • Demontare Statie MT 6kV şi 10kV.
  • Deconectare şi Demontare Cabluri JT existente.
  • Demontare Echipamente/ Instalaţii JT existente.
  • Transportul materialelor la un depozit dau groapa de deşeuri.
  • Demontare Corpuri de iluminat existente.
  • Demontare Cabluri şi accesorii de iluminat.
 2. Lucrări de Montaj Electric interior şi exterior:
  • Montare şi Conexiuni Celulelor de Medie Tensiune (producător ABB).
  • Montare şi Conexiuni Transformatoare de forţă (10/0,4 kV) (producător ABB).
  • Montare şi Conexiuni Staţie Joasă Tensiune / Asamblare Panouri (cu echipament SIEMENS şi SCHNEIDER ELECTRIC).
  • Montare şi Conexiuni Sistem DC (UPS / TCC+Bat+Red).
  • Montare cabluri de Medie Tensiune şi Accesorii pentru VSD / Pompe (producător ROCKWELL AUTOMATION / KSB).
  • Conexiuni la VSD şi motoare pompe.
  • Conexiuni la motoarele pompelor.
  • Asamblare Montare şi Conexiuni tablouri electrice.
  • Montare accesorii de cablare (cutii terminal, cutii joncţiune, jgheaburi, presetupe, inele de etanşare, etichete şi fire markere cabluri, manşoane, fitinguri, conducte etc.).
  • Montare cabluri de alimentare Joasă Tensiune şi Accesorii.
  • Etichetare cabluri.
  • Probe şi verificări electrice (echipamente, cabluri etc.).
 3. Instalaţie iluminat interior – toate camerele:
  • Procurare panouri de iluminat, prize, corpuri de iluminat interior (tip LED), comutatoare pentru iluminat interior/exterior (10 A), materiale şi cabluri pentru iluminat interior.
  • Montare materiale pentru iluminat interor.
 4. Instalaţie iluminat exterior:
  • Procurare corpuri de iluminat exterior (tip LED), materiale şi cabluri pentru iluminat exterior.
  • Montare materiale pentru iluminat exterior.
 5. Instalaţie prize interioare – toate camerele:
  • Procurare prize trifazice şi monofazice, meteriale şi cabluri pentru prize.
  • Montare prize şi cabluri.
 6. Instalare sisteme de alarmă incendiu şi efracţie.
 7. Instalare Sistem de Control/ Automatizare:
  • Montare şi conexiuni UPS.
  • Asamblare Montare şi conexiuni panou de Joasă Tensiune, Tablou de Automatizare (cu echipament SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC şi ROCKWELL AUTOMATION).
  • Montare şi conexiuni panouri Joasă Tensiune Locale, Control Vane Motoriuate şi Regulatoare (producător AUMA).
  • Montare şi conexiuni Transmiţătoare Presiune.
  • Refacere trasee de cabluri existente pentru vabe cu acţionare electrica existente.
  • Procurare Cabluri de Joasă Tensiune de Semnal şi Date, Accesorii de Cablare (cutii terminal, cutii joncţiune, jgheaburi, presetupe, inele de etanşare, etichete şi fire markere cabluri, manşoane, fitinguri, conducte etc.).
  • Montare cabluri de Joasă Tensiune de Semnal şi Date.
  • Etichetare Cabluri.
  • Asistenţă la punerea în funcţiune a echipamentelor de cîmp (VSD, EV, PT).
  • Asistenţă la punerea în funcţiune a echipamentelor locale de control (PLC, HMI).
  • Procurare şi instalare Instalaţie aer condiţionat pentru camera operatorului.
  • Procurare şi instalare Instalaţie de ventilaţie aer în staţii.
 8. Instalaţia de împămîntare (R <= 4 Ohm) (Completări toate camerele):
  • Crearea punctelor de împămîntare suplimentare.
  • Instalarea transformatoarelor de curent speciale, de la Ph+N sau de la PE, pentru monitorizare curenţi.
  • Realizarea racordurilor de protecţie ale noilor echipamente la instemul de împămîntare existent.

Your Thoughts