Stația de epurare (or. Orhei, Moldova)

Menirea sistemului: Controlul automat al pompelor și valvelor în dependență de algoritmul selectat pentru a obține o epurare a apelor uzate conform legislației în vigoare și de a proteja mediul înconjurător.

Modul de funcționare: Inițial apa uzată nimerește în sistemul de curățare a părților solide, inclusiv a nisipului. După care este pompată în unul din cele 2 rezervoare de egalizare (sistemul alege în care rezervor sa pompeze, în dependență de nivelul din rezervoare) unde are loc amestecul apei cu ajutorul celor 4 mixere instalate în fiecare rezervor. În aceste rezervoare mai are loc și controlul cantității de oxigen din apă. Pentru a ridica nivelul oxigenului din apă, se pornesc unu sau ambele aeratoare care se află în fiece rezervor. Ulterior apa este pompată pe cîmpurile de epurare, în așa mod încît să se obțină o distribuție uniformă a apei pe cîmp. Apa filtrată nimerește gravitațional în colectoarele de pe cîmp, de unde este pompată în mod automat pe cîmpurile secundare de epurare. După a II-a fază de epurare apa nimerește în colectorul final, unde se dozează hipoclorit de sodiu și în dependență de nivelul apei din colector, se pornește un anumit număr de pompe pentru a pompa apa în rîul Raut.

În caz că un element iese din funcțiune, sistemul avertizează operatorul vizual, auditiv, trimite sms-uri personalului care îl deservește și activează alt dispozitiv de rezervă (pompă, valvă, senzor), pentru a nu întrerupe procesul de epurare. De asemenea sistemul numără orele de lucru al fiecărui element și le activează/dezactivează pentru a obține o uzură uniformă a tuturor elementelor sistemului.

Siemens S7 315-2 PN/DP prin intermediul stațiilor distribuite ET-200S și cu vizualizare pe SCADA WinCC Professional.