Sistem de transport și dozare a făinei

Sistemul este conceput pentru a transporta o anumită masă de component (în cazul dat: făină), de o anumită calitate (tip) într-un anumit loc al halei de producere. Sistemul dispune de trei rezervoare de bază din care se alimentează, dispunînd la dispoziția tehnologului materalul component pentru o anumită recetă.